jeniusz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z okazji śmierci Syrokomli stwierdził: „Mickiewicz w „Panu Tadeuszu“ z polotem jeniusza i na rozmiar skrzydeł swych dał wzór niepościgniony poematu tak scharakteryzowanego właśnie jak na mniejszą skalę są gawędy“ \ Antoni Gustaw Bem w „Teorii poezji polskiej“ zajął podobne stanowisko pisząc, że Mickiewicz „stworzył niemal“ „odmianę eposu osnutego na tle tradycji narodowej“ i że „Pan Tadeusz jest rzeczywiście pierwszą, czysto polską tego rodzaju próbą w historii literatury polskiej — okazałym prototypem gawędy poetyckiej“ 1 2...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.