jeograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obszerne państwa po za Alpami. Krucyaty, które innym krajom przynosiły chwałę i zubożenie, dawały Włochom chwałę i bogactwo. Otworzenie stosunków' ze Wschodem dało początek dwom możnym rzeczpospolitom: Genui i Wenecyi. Położenie jeograficzne, wyższość wykształcenia, dozwoliły miastom włoskim równe ciągnąć zyski i z barbarzyństwa Zachodu i z cywilizacji wschodnich krajów. Cały handel dwróch światów obrócił się na Włochy. Marsylia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo