jeometria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obu tym wymogom zadość uczynić mają dwie, idące jedna za drugą, szkoły. Pierwsza z nich, nazwana w projekcie czteroklasową wyższą szkołą miejską, posiada program czteroletni i oprócz kursów religii, języka ruskiego, historii, jeografii, arytmetyki i jeometrii zawiera historię naturalną opisową, fizykę, rysunki ręczne i techniczne oraz kurs pracy ręcznej. [...] Dla specjalnego wykształcenia majstrów projekt uważa za konieczne trzy oddzielne typy szkół, a mianowicie: szkoły dla mechaników, szkoły dla chemików i szkoły budowlane. W pomienionych szkołach zajęcia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1961. Kroniki. T. 11, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.