jersej

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Były także próby importu jersejów i herefordów. Aklimatyzacja ras europejskich w trudnych warunkach klimatycznych zakończyła się na ogół niepowodzeniem. Wydajność bydła fryzyjskiego przy podobnym żywieniu jest w Egipcie wyraźnie niższa niż w Europie. Rolnicy nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Adamowicz, Mieczysław 1971. Egipt. Rewolucja społeczno-gospodarcza. Zarys ogólny. Przemiany agrarne, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.