jesieninowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szej wojnie światowej. Znajomość poetów np. francuskich była udziałem nielicznych, natomiast istniał pociąg do Rosjan i to nie najlepszych — nie tyle Chlebnikow, Błok i Majakowski, co Siewierianin, Balmont, a zwłaszcza Jesienin, którego tłumaczono 1 naśladowano maniacko — pewnie na tej samej zasadzie na jakiej polscy oficerowie, upiwszy się, śpiewali wyłącznie rosyjskie piosenki (erotyczny pociąg Polaków do języka rosyjskiego jest jedną z tajemnic, których nie umiem zgłębić). Ja również zachwycałem się kiedyś Jesieninem, potem mi przeszło. Kiedy w magazynie Biblioteki czytałem te jesieninowskie wiersze Czechowicza, przypomniała mi się cała „krowia” faza w poezji, której głównym mistrzem był poeta Włodzimierz Słobodnik; ponieważ wieś znał tylko z obrazków, pisał głównie o krowach. Przypom...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.