kłamliwość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gólnie, głęboką odrazę. Nasłuchałem się przez siedem lat od Moskali różnego autoramentu jednobrzmiących zawsze narzekań na naszą polską nieszczerość i kłamliwość i na nasz brak prawdziwego demokratyzmu. Nie odmawiając tym zarzutom pewnej racji, doszedłem jednak przez doświadczenia rosyjskie do przekonania, że milszy mi jest nasz polski tradycjonalizm kulturalny i respekt choćby dla wiekowych iluzji, ułatwiających pożycie między ludźmi, milsza także ta może nieco 'lekkomyślna i często donkiszocka rycerskość, co od szlachty w dół przenikła u nas etykę i etykietę wszystkich stanów, niźli owa mongolska »pryncypjalność« i gnuśna po hindusku głębokość, niż bezkresowy a przez to i bezcelowy i bezowocny rozmach w traktowaniu zagadnień, na Zachodzie uważanych za załatwione, niż wreszcie chamska szczerość, włażąca bez zaproszenia do cudzej duszy, już nie w kaloszach, jak powiedział Czechow, ale w butach dziegciem cuchnących...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.