kabalarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najważniejszym chyba czynnikiem powodującym wychodzenie wyrazów z użycia jest zanik oznaczanych nimi desygnatów. Odegrało to główną rolę przy następujących wyrazach: kabalarz, kadzichłop (skrót od: Kadra Działaczy Chłopskich), kahalny ’dotyczący kahału, tj. żydowskiej gminy wyznaniowej4, kalikot ’rodzaj tkaniny4, kalikotowy, kamerdynerka ’zajęcie kamerdynera4, kam erdynero w a ć, kamerjunkier ’młodszy szambelan dworu4, kantorat ’początkowa szkółka ewangelicka4, kasztelanie, kasztelanka, kataryniarski, kataryniarstwo, katostwo ’zajęcie kata4, klejmo ’znak na drzewie z barcią4, klejnotnik, kleromancja ’wróżenie za pomocą losów4, knutować ’bić knutem4, kolatorski ’związany z kolatorem, tj. opiekunem kościoła4, kolatorstwo,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PJ - Prace Językoznawcze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.