kabanina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uderza też brak geografii przy tak oczywistych i znanych faktach jak np.: wielkopolskie — bojowica, podwórek, świniareczek, mazowieckie—jagniak piejak, reeuszek, zajdy, śląskie — ciepać, ciepanie, kaban, kabani, kabanina, krzypota, oje, wyckybać, wychybować; małopolskie — capiga, latry, putnia, siedleczka, szczodrak, turoń, turonek, w ciągle, zapóle, zapolina, zapolnica-, podhalańskie — gron, karny, juhaśny, szalaśny, zberczeć, zbyrczeć, zbyrkaó; wschodniopolskie — czerépica, kopyta, opolek, opólek, parsiuk, punia i północnopolskie — skórznia (ja znam formę ten skórzeń), siróżak. Oczywiście pamiętać należy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.