kabaret

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — Nieszczęściem naszej młodzieży, jest właśnie, iż wymagania jej duchowe i umysłowe są minimalne, a potrzeby materyalne olbrzymie. Książkę poważną rzadko znajdziesz na ich stole, zato ostatni pornograficzny romans rozchwytują, pojąc nim wyobraźnię. Kabarety, momusy, operetki wątpliwej wartości etycznej znajdują w nich zwolenników stałych i znawców wytrawnych; specyalny zawód natomiast i warsztat pracy, któremu poświęcić się mieli, interesuje ich bardzo słabo, traktują go jako pańszczyznę, z konieczności tolerowaną, bo dającą pieniądz na użycie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wielowieyska, Emilia 1913. Ku jutrzni. Powieść współczesna, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.