kabaretowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przedostatnim w szeregu jedenastego zastępu był kabaretowy śpiewak rosyjski, Anton Łomow. Do Legji wstąpił, jak się sam wyrażał „iz awantiurizma“. Łomow należał do ulubionych żołnierzy, nietylko przez kolegów zastępu, lecz i przez całą kompanję, za różne piosenki i kawały, głównie zaś za trepaka i „odstawianie“ cara Kolki i jakiegoś popa Agafieja. Ostatnim żołnierzem —...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żyznowski, Jan 1924. Kamienie ugorne. Powieść, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.