kablobetonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kondygnacją budynku spełniający jednocześnie rolę dachu, nazywa się stropodachem. Przy większych rozpiętościach stosuje się dachy łukowe płytowe ze ściągiem (do 25 m) lub dachy łukowe żebrowe ze ściągiem (powyżej 25 m — za przykład może służyć tu hala sportowa w Łodzi, mająca rozpiętość łuku 73,4 m). Dachy kratowe monolityczne lub prefabrykowane, jak np dachy pilaste albo szedowe (w kształcie piły), stosowane są przy rozpiętości do 12 m. Dźwigarj strunobetonowe stosuje się w Polsce do rozpiętości 15 m, dźwigary kablobetonowe — powyżej rozpiętości 30 m...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.