kablowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zwierciadło wklęsłe; -stelle, /. miejsce składu, składnica, skład; -Stollen, n. chodniki zbiorcze; -stube, /. komora zbiorcza; -stück, n rama zbiorcza skrzynki kablowej; -teich, nt. 1) staw zapasowy, zbiorczy; 2) zbiornik (wody); -teichmauer, nt. = Talsperrenmauer; -trichter, tu. kociołek okapowy; -wa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stadtmüller, Karol, Stadtmüller, Karol 1913. Niemiecko-polski słownik techniczny [...], Kraków : Nakł. L. Stadtmüller Lwów
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.