kadecko-żydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niejaki Słonimski. Propper pierwszy już przed wojną, jak i w pierwszym roku wojny drukował „dla sensacji“ w swych „patrjotycznych“ dziennikach artykuły Uljanowa-Lenina, Bronsteina i Apfelbauma, podczas gdy nie odważały się na to pisma tak czysto kadecko-żydowskie i progresywne jak „Dień,,) „Utro”, „Riecz”. Tu trzeba jeszcze dodać, że Nya-Bank;en Aschberga pozostawał w kontakcie nietylko z Disconto - Bankiem berlińskim i hamburskim domem Wahrburgów, ale także z rodzonym bratem hamburskiego Wahrburga, t. j. szefem nowojorskiego Federal-Reserve-Board, a temsamem z nowojorską grupą bankową żydowską, sterowaną przez przepotężnego Schiffa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.