kakafonia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wicz. Nieprzygotowany widz dostrzega we współczesnym malarstwie jedynie śmieszne dziwactwo, ponieważ przyzwyczaił się do obrazów kopiujących życie. Nieprzygotowany słuchacz odbiera współczesną muzykę jako hałaśliwą kakafonię nieskoordynowanych dźwięków, w których niepodobna się dosłuchać żadnej melodii. Nieprzygotowany czytelnik odrzuca książkę bo dostrzega w niej jedynie niezrozumiały bełkot”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.