kalendarium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lickiego“ wychodziły nakładem Roehrychta z Rastemborka, po r. 1867 zaś drukowano dalsze — w Królewcu nakładem drukarni Hartungowej. Kalendarz składał się z dwóch części: właściwego kalendarium oraz dodatku literackiego, zwanego „Książką roczną“, którą można było też osobno nabywać. Zawierała ona próby literackie, dział religijny, wiadomości praktyczne, ze świata, przyrodnicze, historyczne — zwłaszcza z dziejów pruskich itp. W tej ostatniej grupie trafiały się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kawecka-Gryczowa, Alodia 1946. Zarys dziejów piśmiennictwa polskiego w Prusach Wschodnich, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.