kamptonit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) LAMPROFIRY [gr.], magmowe skały żyłowe, zbudowane gł. z minerałów bogatych w żelazo i magnez; mają barwę ciemną, zbliżoną do czarnej, odznaczają się silnym połyskiem. Struktura równoziarnista lub porfirowa, tekstura bezładna. Ze względu na skład mineralny rozróżnia się odmiany: alnoit, zawierający melilit, biotyt, piroksen, oliwin i kalcyt, kamptonit — piroksen, amfibol, oliwin, plagioklazy, kersantyt — biotyt i plagioklaz, mi netta — biotyt i skaleń potasowy, monchikit— piroksen, amfibol, oliwin, plagioklaz, nefelin, spessartyt—amfibol, piroksen, plagioklaz, wogezyt — amfibol i skaleń potasowy. Żyły 1. często...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.