kantata-symfonia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Działalność Stanisława Ludkewycza była dość szeroka. Oprócz twórczości kompozytorskiej pracował jako muzykolog, etnograf, dyrygent, nauczyciel oraz inspektor szkół muzycznych. Chociaż wypowiadał się prawie we wszystkich dziedzinach twórczości muzycznej, najcenniejsze utwory dał na polu wielkich form wokalno-orkiestrowych: kantatę-symfonię „Kaukaz”, „Testament” („Zapowit”) i inne. Jako człowiek i artysta Ludkewycz odznaczał się znaczną niezależnością. Jednym z jego pierwszych utworów była muzyka do wiersza Iwana Franki „Wieczny rewolucjonista”. Na swej kan...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.