kaodaizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i monoteistyczne. Ateistyczne nie przyjmują wiary w żadne bóstwo; do tej grupy zaliczamy nie tylko pierwotne formy r., jak totemizm, fetyszyzm, animizm, ale także wysoce wykształcone r. współczesne, jak buddyzm czy kaodaizm. R. politeistyczne uznają wiarę w wielu bogów (—*■ panteon), monoteistyczne zaś — wiarę i kult tylko jednego Boga. Monoteizm jest zjawiskiem nader rzadkim w historii r., spotyka się dopiero...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.