kapeluszniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oto np. zatrzymał się przed mym stolikiem, jakby mi się chciał zaprezentować specjalnie, l’homme afiche, czyli żywy afisz którejś z firm kapeluszniczych. W nieproporcjonalnie wielkim, na niebiesko polakierowanym cylindrze, na którym dużemi czerwonemi literami wypisane było nazwisko i adres fabrykanta, przybrany w długą aż do kostek sięgającą bluzę z błękitnego perkalu, na której i z tyłu i z przodu, na piersiach i na plecach, jaśniały, niby państwowe herby na płaszczu średniowiecznego herolda, dwa żółte cylindry z czerwoną taśmą, chodził od stolika do stolika, zatrzymywał się przed każdym, by na nim złożyć karteczkę z adresem »największej na świecie, amerykańskiej fabryki cylindrów leczniczych, zabezpieczających przeciwko migrenie z^araz po tym żywym afiszu zjawił się typowy ulicznik paryski, który, z plikiem zeszytów pod pachą, przechodząc wzdłuż pierwszego rzędu stolików, powtarzał donośnym głosem: »Voici le Figaro illustré! Gra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.