karaizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przez ich powstanie. Nie należało to do zadań łatwych. Chociaż bowiem prądy religijne w Palestynie w interesującym nas tu okresie, dzięki Biblii, apokryfom oraz w oparciu o dzieła Filona z Aleksandrii, Józefa Flawiusza i częściowo Pliniusza Starszego są nam dosyć znane, a Józef Flawiusz wymieniając cztery „sekty filozoficzne” (faryzeuszów, saduceuszów, esseńczyków i zelotów) dostarcza nam niejednego punktu porównawczego w identyfikacji zrzeszenia czy sekty, której zwoje (scrolls) znad Morza Martwego są wyrazem, to przecież przy bliższym porównaniu jej poglądy, organizacja i działalność nie mieszczą się w ramach żadnej z dotychczas znanych sekt. To właśnie było powodem dużej rozbieżności zdań wśród badaczy, oświadczających się za jedną czy drugą z wyżej wymienionych sekt, a ponadto za ebionityzmem czy karaizmem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.