karierowiczowsko-biurokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tyki Gierka. Mało kto wie np., że od 15 lat zmniejsza się odsetek robotników i chłopów w PZPR przy systematycznym jej wzroście liczebnym, że w roku 1971 ubyło z szeregów partii ponad 67 tysięcy' chłopów i robotników, że w tym samym roku liczba partyjnej młodzieży (do lat 24) spadła o 51 tysięcy, że z podziałów społeczno-zawodowych i według wykształcenia można wnioskować o karierowiczowsko-biurokratycznym charakterze rozwoju partii (Ten kierunek przekształceń antyproletariackich doczekał się nawet oficjalnego wprowadzenia podwójnej miary w wewnętrznym systemie wyborczym — jednej dla organizacji partyjnych o przewadze żywiołu biurokratycznego, innej dla organizacji partyjnych w wielkich skupiskach robotniczych) itp., itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo