kariomitoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kancona, ż/ wykonać(B) kandydatura, ż/ zgłosić swoją (B) kankan, m/ wykonać(B) kanonizacja, ż/ ulec(C) kant, m/ robić(B,lmn) kantata, ż/ wykonać(B) kantyk, m/ wykonać(B) kantylena, ż/ wykonać(B) kaolinizacja, ż/ ulegać(C) kapelmistrzostwo, n/ objąć(B) kapilaroskpia, ż/ przeprowadzić(B)/Nl(D), stosować(B)/Nlw(Ms), poddać(C)/Nl(B), poddać się(C) kapitalizacja, ż/ ulegać(C) kapitaństwo, n/ nadać(B)/Nl(C), otrzymać(B) kapitulacja, ż/ podpisać(B) kapłaństwo, n/ nadać(B)/Nl(C), otrzymać(B) kapralstwo, n/ nadać(B)/Nl(C), otrzymać(B) kaprys, m/ mieć(B)/Nl(D);MOD, mieć(B,lmn) kara, ż/ dać(B)/Nl(C)/N2za(B), zadać(B)/Nl(C)/N2za(B), wymierzyć(B)/Nl(C)/ N2za(B), wlepić(B)/Nl(C)/N2za(B), nałożyć(B)/Nlna(B)/N2za(B), dostać(B)/ Nlza(B), otrzymać(B)/Nlza(B), ponieść(B)/Nlza(B) karbonizacja, ż/ ulegać(C) karburyzacja, ż/ przeprowadzić(B)/Nl(D), stosować(B)/Nlw(Ms), poddać(C)/Nl(B), ulegać(C) kardiografia, ż/ wykonać(B)/Nl(D), poddać(C)/Nl(B), poddać sie(C) kardynalstwo, n/ nadać(B)/Nl(C), otrzymać(B) kariera, ż/ robić(B)/MOD kariogamia, ż/ ulec(C) kariokineza, ż/ ulec(C) kariomitoza, ż/ ulec(C) karmelizacja, ż/ ulec(C) kasa, ż/ zrobić(B) kasacja, ż/ ulec(C) kastraq'a, ż/ poddać(C)/Nl(B), ulec(C) kasztelaństwo, n/ objąć(B) katabolizm, m/ ulec(C) kataliza, ż/ poddać(C)/Nl(B), ulec(C) katechizacja, ż/ przeprowadzać(B)/Nlwśród(D), poddawać(C)/Nl(B), ulegać(C) kategoria, ż/ mieć(B)/MOD kateteryzacja, ż/ przeprowadzać(B)/Nlu(D), stosować(B)/Nlw(Ms), poddać(C)/Nl(B), ulec(C) kaucja, ż/ złożyć(B)/Nlza(B), zapłacić(B)/Nlza(B) kauteryzacja, ż/ przeprowadzić(B)/Nl(D), stosować(B)/Nlw(Ms), poddać(C)/Nl(B), ulec(C) kawał, m/ zrobić(B)/Nl(C), opowiadać(B,lmn) 170...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.