kartografowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nakład wynosi tylko 1000 egzemplarzy. Korzystanie z niej ułatwia dodany na końcu słowniczek fachowych terminów, wykaz dawnych miar używanych niegdyś w kartografii oraz kalendarium ważniejszych wydarzeń z zakresu kartografowania ziem obecnej Słowacji w przeszłości. Dzieje tego kartografowania stanowią istotny zrąb pracy. Autor zaczął swoje wywody od czasów starożytnych, skończył na współczesnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.