kartuzja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mając rozległą wiedzę ogólną i duże doświadczenie zawodowe, Maria Popowska prowadziła wykłady na kursach bibliotekarskich i wygłaszała odczyty w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Ogłosiła również kilka prac w czasopismach: 1. Rys dziejów Kartuzji Bereskiej w XVI—XIX w. — Ateneum Wileńskie 19*38: XII z. 1, s. 45—169 (Osobne odbicie: Wilno 1038); 2. Bibliotekarstwo i biblioteki na Węgrzech. — Przegląd Biblioteczny 1939: XIII z. 2, s. 14)1—*155*; 3. Biblioteka im. Lenina w Moskwie. — Bibliotekarz 1950: XVH, s. 49—53...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.