kaskada-szum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od Narola odchodzi szlak pieszy (żółty): w prawo, na pn. zach., iw dół rz. Tanwi, do Suśca, w górę przez Wielki Dział do Horyńca iZdr. W odl. 10 km, kolo Rebizant rezerwat krajobrazowo-leśny \nad Tanwią (41 ha, od 1.VI.1974 teren Roztoczańskiego Parku Narodowego), obejmujący doi. rz. Tanwi w dół do ujścia rz. Jeleń ¡(na Tanwi kaskady-szumy i ok. 2 m wodospad na Jeleniu — cel wycieczek) i nią w górę do szypotów. U ujścia Jelenia do Tanwi strome wzgórze z grodziskiem prasłowiańskim zw. Zameczek lub Kościółek. Legendy. Wzdłuż rzeki las olszowy, na zboczach las iglasty z przewagą jodły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Przewodnik 1976. Przewodnik po Polsce, wyd. 4 zmien. i popraw., Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.