kastowo-egoistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mu gotów był służyć, kto lepiej zapłacił. Jako żołnierz przyzwyczajony był do dyscypliny wojskowej i to wiązało go z hetmanem Żółkiewskim, ale z drugiej strony bliższe mu były hasła rokoszowe, wysuwające tak miłe dla ucha szlacheckiego hasła wolności rycerskiego stanu, przestrogi przed absolutum dominium, niechęci do tytułów cudzoziemskich. Horyzont polityczny pana Samuela był równie ciasny, równie zaściankowy, równie kastowo-egoistyczny jak później Paska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sajkowski, Alojzy 1984. W stronę Wiednia. Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.