katolicko-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest to zgoła przerażający obraz i oczywiście ani na chwilę nie sądzę, aby polscy biskupi na takie rozwiązanie poszli. Wspominam o nim z dwóch powodów. Raz dlatego że są ludzie, którzy w głębi serca uważają takie rozwiązanie za możliwe i myślą o nim ze strachem. I nie mam tu na myśli np. Johna Pilgera, który na łamach New Statesman dowodzi, że diabelskie kondominium katolicko-komunistyczne już zostało w czasie wizyty papieża zawarte, że jest to porozumienie dwóch totalizmów, które Pilger porównuje do konkordatu zawartego w swoim czasie przez Piusa XI z reżymem Hitlera. Są ludzie, którzy znają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo