katolicko-społeczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzebaby poddać podstawowej analizie teologicznej sprawę nauki zawartej w encyklikach. Czy mamy tam do czynienia z mniej lub bardziej obowiązującą, ale mającą tylko przejściowe znaczenie koncepcją doktrynalną, czy też treść encyklik to poprostu wnioski wysnute z zasad prawa naturalnego i objawionego, wnioski o wartości absolutnej i stałej, rozciągające się na wszystkie epoki, wszystkie cywilizacje i wszystkie warunki bytowania? A czy doktryna katolicko-społeczna obejmuje sobą ową naukę encyklik, czy też jest do niej dodatkiem, wnioskiem z owych encyklik, wysnutym w zalenżości od wymogówr danej rzeczywistości? Jest zbyt ważkim zdanie, że „doktryna katolickospołeczna należy do starej cywilizacji europejskiej“, by można się na nie bez owych koniecznych wyjaśnień pisać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.