katolicyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzielnej“. To odrodzenie miało się dokonać po obaleniu władzy radzieckiej przez nową interwencję zbrojną. Moment ten uważał Herbigny za najbardziej odpowiedni, by Kościół katolicki mógł dopełnić swego posłannictwa i przeprowadzić skuteczną tym razem katolicyzację Rosji. Powodzenie planu wymagało, zdaniem projektodawcy, ścisłego przestrzegania następujących warunków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.