katowicko-krakowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wobec rozłącznego traktowania aglomeracji katowickiej aglomeracji krakowskiej tablica 16 wylicza dziesięć ukształowanych aglomeracji miejskich Polski. Przy łącznym — tadm jak w niniejszym rozdziale — ujmowaniu tej aglomeracji ako jednej katowicko-krakowskiej całości miejskiej liczba wymienionych na przytoczonej tablicy aglomeracji miejskich 3olski zredukowana zostaje do dziewięciu. Brak w tej tablicy rzęch potencjalnych aglomeracji stanowiących dalsze „punkty 20 R. Grabowiecki, St. M. Zawadzki, System osadniczy w koncepcji planu przestrzennego zagospodarowania kraju, „Miasto”, nr 1/1974, s. 3—4...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piskozub, Andrzej 1976. Kierunek - rok dwutysięczny, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.