kauzatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nym formę przedmiotu bliższego (por. łacińskie przykłady cytowane powyżej, np. pudet -> me, etc.). A ponieważ nie ma określonego agensa, który by swoją akcją wywoływał dany stan psychiczny (poza wypadkami czasowników kauzatywnych jak np. terreo 'straszę5 itp.), więc czasowniki typu pudere, poenitere, etc. są konstruowane w łacinie i innych językach indoeuropejskich, np. w słowiańskich, jako orzeczenia endocentryczne (bezpodmiotowe), czynnik zaś, który w jakiś sposób wywołuje dany stan lub z powodu którego dany stan zachodzi, zostaje wyrażony syntaktycznie jako przedmiot dalszy: pudet -> me -> tui 'wstyd mi z powodu ciebie5 itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.