kawalet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzeczy pakuje się do worków, na każdym pędzlem maluje duży numer i w notesie zapisuje jego zawartość. Meble idą do sklepu, fortepian i fotele do Teucbmannów. Jedynym schronieniem okazuje się pracownia Hani, już w 40 roku, po rekwizycji mieszkania na Podchorążych, zamieniona w skład mebli — z pękniętą ścianą, obwalającym się sufitem, wypełniona ogromnym ciężarem rzeźb i „płaszczy”*, skłębioną osaturą kawaletów, płaszczyznami podiów, mnóstwem skrzyń, desek, drutów, beczek z gliną, przyrządami do kucia w kamieniu i modelowania. Dom jest po części zwalony bombą jeszcze w r. 39, schody brudne i ciem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nałkowska, Zofia 1970. Dzienniki czasu wojny, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.