khaki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ską i literami M. P.; w sklepach wszystkie vendense'g zaczynają rozmowę najpierw po angielsku; w hotelach nietylko portjerzy. ale chłopcy przy windach posługują się językiem angielskim Na ulicach wszędzie mundury khaki. Nikłby nie przypuszczał, wiele rozmaitych odcieni może mieć ten szkaradny kolor, mieszanina żółtego z zielonym, od zupełnie zielonych do zupełnie żółtych, przez całą gamę półtonów i półcieni. Rośli, smukli mężczyźni, z twarzami wygolonemi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo