kibicka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 22/30, 3), artyst (Wes. 4/33, 7) h Dowcip więc proporcjonalny wyzyskuje dwa źródła efektów komicznych: 1) ujawnienie pewnych niedoborów leksykalnych, braku wyrazów, które byłyby realizacjami stałych proporcji systemu słowotwórczego (np. nieistnienia swojskiej nazwy żeńskiej odpowiadającej podstawowej formacji męskiej sportowiec) 2; żarty takie operują formacjami regularnymi (kibicka), czasem nawet rzeczywiście kiedyś istniejącymis; 2) tworzenie struktur nieregularnych, dziwacznych na podstawie naśladowania pewnych ogólnych opozycji systemu słowotwórczego, np. Jak awangardą nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Buttler, Danuta 1974. Polski dowcip językowy, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.