kielecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) graniczoną jest ona od południa łagodnie pofałdowaną wyżyną Lubelską, zamkniętą między górnym Bugiem a odcinkiem Wisły od Zawichosta do Dęblina. Wyżyna Lubelska wznosi się około 200 m ponad poziom morza i posiada w swej południowej części charakter pagórkowaty, ora2 bogatą rzeźbę terenu. Na zachodnim brzegu Wisły odpowiednikiem jej jest wyżyna Małopolska wraz z lesistemi wzgórzami kieleckiemi, których szczyt Łysa Góra osiąga 611 m wysokości. Na północy „kraina dolin“ opiera się o wyżynne pasmo wzgórz, zwane pojezierzem pruskiem, którego garby, biegnące wzdłuż polskoniemieckiej granicy, dochodzą do 313 m wysokości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sikorski, Władysław 1941. Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, London : M. I. Kolin
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •