kierownik-komunista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W małym szkicu „O pracy Ludowego Komisariatu Oświaty“ Lenin pisał: „Kierownik-komunista tym, i tylko tym, powinien dowieść swego prawa do kierownictwa, że umie sobie znaleźć wielu, coraz to więcej pomocników spośród pedagogów-praktyków, że umie pomóc im pracować, wysunąć ich, pokazać i uwzględnić ich doświadczenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.