kinetostatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jest oparta na dynamice ciała stałego i operuje metodami fizyki mat. (rozwiązywanie równań różniczkowych określających ruch mechanizmu lub maszyny); przez wprowadzenie do rozpatrywanego układu sił i momentów bezwładności można rozwiązywać zagadnienia d.m. i m. metodami statyki mechanizmów i maszyn (—*■ kinetostatyka mechanizmów i maszyn)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.