kinodramat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tylko uświetni widowisko filmowe, ale w znacznej mierze zastąpi wibrację żywego słowa aktorów. [...] Otóż w tej właśnie okoliczności, że widowisko filmowe jest reprodukcją, uniezależnioną od ciasnych ram teatru, czasu i przestrzeni, tkwią nieograniczone możliwości artystyczne kinodramatu, których realizacja oddala widowisko filmowe nie od istoty dramatu, lecz od więzów i konwencji sceny teatralnej, wśród których twórczość dramatyczna, z natury rzeczy, musiała kurczyć się i w pewnej mierze znieruchomieć. Kino w swym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Udalska, Eleonora (wyb. i oprac.) 1979. Teatrologia w Polsce w latach 1918-1939. Antologia, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.