kitarzysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dowa P. pochodzi z różnych okresów, gł. samnickiego i rzymskiego. W wielu domach (m.in. Wetiuszów, Fauna, Menandra, bankiera Jukundusa, L. Tiburtinusa, kitarzysty) odkryto cenne mozaiki (Bitwa Aleksandra pod Jssos) i malowidła ścienne. Ustalono na ich podstawie istnienie w rzym. sztuce 4 następujących po sobie stylów: inkrustacyjnego (koniec III w.-pocz. I w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.