klarowin

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Carbojodum — pyłowy węgiel aktywny z domieszką 5% jodu, stos. do pochłaniania par rtęci. Carbopol W — węgiel aktywny gruboziarnisty (20—40 mm), ciężar nasypowy' 180— 200 G/dm3, stos. do filtracji i uszlachetniania wódek. Klarowin — pyłowy węgiel aktywny z domieszką ziemi okrzemowej (10%) i kaolinu (5%) służy do klarowania, odbarwienia i poprawy smaku win...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.