klient-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stosunki pracy oparte na zespole wypracowanych w ciągu kilku dziesiątków lat i skrupulatnie przestrzeganych norm zwyczajowych określały szczegółowo powinności patrona-pracodawcy i klienta-robotnika. Zakres i charakter owych zobowiązań zależał od pozycji społecznej robotnika. Komornicy zamieszkujący w domach gospodarza oraz część gorzej sytuowanych zagrodników, zwłaszcza posiadających liczniejszą rodzinę, wiązali się z patronem na prawach robotników deputatowych, w miejscowej terminologii zwanych „ognariantami”. W zamian za pracę w gospodarstwie patrona na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Adamski, Władysław 1974. Chłopi i przyszłość wsi. Postawy, dążenia, aspiracje, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.