klucz-schemat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i 200 egzemplarzy w literaturze dla dzieci,. Wszystkie książki są centralnie sygnowane, katalogowane (biblioteki dostają już gotowe karty do katalogu autorskiego i przedmiotowego), oprawiane lub okładane w ochronną folię. Następnie przeprowadza się rozdział do poszczególnych bibliotek według tego samego klucza-schematu, według którego dokonano zakupu. Rocznie kupuje się ponad 110 000 nowych książek. | Co roku opracowuje się bardzo ścisłe i szczegółowe sprawozdanie statystyczne o działalności wszystkich praskich bibliotek publicznych. Sprawozdanie to jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.