klujnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WYLEGARKA, inkubator [tac.], zootechn.: 1) aparat do sztucznego wylegu piskl^t drobiu (gt. kur), bez — nasiadki; prototyp wspölczesnej w. skonstruowat 1750 R.A.F. Reaumur; zwykle stosuje sie w. szafkowe röznych typöw oraz wielkoäci; w zaktadach wylegowych — w. o 6-12 kondygnacjach na 1-10 tys. jaj, ogrzewanc elektrycznie, skladajq sie z komory Iegowej i klujnika (wykluwanie pisklqt) i zaopatrzone s^ w urzqdzenia do automatycznej regulacji systemu ogrzewniczego (temp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.