kodon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) TRANSLACJA [łac.], biol. proces odczytywania —► informacji genetycznej (supl.) z tzw. informacyjnego kwasu rybonukleinowego (mRNA), stanowiący końcowy etap syntezy polipeptydów w komórce; zachodzi w organellach komórkowych, zw. —► rybosomami; polega na Syntezie polipeptydu o kolejności (sekwencji) aminokwasów odpowiadającej kolejności kodonów, czyli tripletów, w mRNA, w którym zakodowana jest informacja o tym polipeptydzie (—► kod genetyczny, supl.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.