koewolucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (K. Marks) społeczeństwa, mogą rozwiązać problemy humanistyczne zaostrzające się w związku z szerokim zastosowaniem w produkcji nowej technologii...” Zakończenie jest poświeconp głównie koewolucji i noosferze: „Stoimy obecnie przed koniecznością stworzenia teorii noosfery — syntetycznej dyscypliny, której zadaniem bedzie stworzenie bazy dla wypracowania strategii ludzkości, strategii, która może zapewnić dalszy rozwój cywilizacji bez względu na zubożenie źródeł surowców, których odnowić nie można, bez względu na sprzeczność celu i da.żeń ludzi zamieszkujących naszą pla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.