kolankowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stronie plechy rozwijają się zwykle kolonie sinic z rodzaju Nostoc — trzęsidło. Gametofit przymocowany do podłoża gładkimi, jednokomórkowymi chwytnikami. Rośliny jedno lub dwupienne. Walcowata zarodnia dojrzewa stopniowo od szczytu i pęka od góry na 2 klapy, przy podstawie osłonięta jest walcowatą okrywą. Wewnątrz zarodni znajduje się szczeciniasta kolumienka, zarodniki i pseudosprężyce zgięte kolankowo 1—4 komórkowe ze skośnymi przegrodami poprzecznymi. W skórce zarodni są aparaty szparkowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Jadwiga, Sobotka, Dygna 1973. Zarys briologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.