kolbergowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dokładności należy dodać (na podstawie artykułu K. Hławiczki), że w tece Kolberga zawarty „jest zupełnie do druku gotowy manuskrypt z napisem »Sądeczyzna i Podhale«, z rękopisów pozgonnych wydał dr St. Zdziarski *, Kraków 1905“, zawierający materiały zebrane wyłącznie przez Kolberga. Zanim materiały Kolbergowskie zostaną uprzystępnione i wydane i zanim poznamy poglądy Kolberga na muzykę ludową Podhala, zawarte w jego tekach, zaznajomimy się z mało znanym artykułem Kolberga, dotyczącym muzyki góralskiej i wpływów na nią. Artykuł ten...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chybiński, Adolf 1961. Z pism. T. 2. O polskiej muzyce ludowej. Wybór prac etnograficznych, Warszawa : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.