kolega-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeden z moich kolegów-robotników zatrudnionych w „Zagrodzie", Franek Myśliwiec, był nie tylko gorliwym czytelnikiem peperowskiej prasy, ale kolportował ją również w czasie swych wyjazdów na wieś, w Miechowskie, w swe rodzinne strony. Drugim kolegą, na którego już wtedy miałem duży wpływ był Stefan Śląski, w lata wojny ogrodnik w „Zagrodzie". Obaj oni są dzisiaj członkami PZPR...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czerpak, Stanisław, Kaniowa, Maria, Kozanecki, Andrzej (zebr.) 1964. O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej), Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.