kolesizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W derywatach tych wykorzystuje się dodatkowe zabiegi (poza słowotwórczymi) po to, by wywołać różne skojarzenia - i ta ich wieloasocjacyjność sprawia, że śmieszą i bawią odbiorcę. Derywaty z sufiksem -izm typu kolesizm są żartobliwe przez zderzenie nacechowanego erudycyjnie obcego sufiksu z nienacechowaną w ten sposób podstawą. Nieliczne w słownictwie politycznym zrosty typu jajakoboba (od stałego powiedzenia posłanki o nazwisku Boba:, ja, jako lekarz”) (NIE 1994, 26, 7) - użyte są w funkcji prześmiewczej, obnażają schematyczność, pustosłowie w wypowiedziach osób publicznych. W funkcji ośmieszającej wyko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabska, Marcelina (red.) 2000. „Słowa, słowa, słowa” ... w komunikacji językowej, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.