komandor-porucznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zamiast: „były komandor-porucznik marynarki“. „Marynarski“ jest przymiotnikiem od marynarza (p. wyżej, str. 124), ranga komandora może mieć parę stopni, wyraz ten jest więc nazwą pojęcia nadrzędnego i winien się znajdować przed wyrazem porucznik...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1938. Język polski w Stanach Zjednoczonych AP, Warszawa : Nakł. TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.